PROIEKTUA
Uraren kudeaketan jarduteko proiektuak MADRILGO UDALA
KOKAPENA
Madril

ESPARRU AKORDIOA, URA KUDEATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIAREN ESKUMENEI LOTUTAKO JARDUKETA PROIEKTUAK IDAZTEKO

Sustatzailea:

Madrilgo Udala

Laburpena:

Kontratuaren xedea Madrilgo Udaleko Ingurumen eta Mugikortasun Saileko Uraren  Kudeaketako eta Berdeguneetako Zuzendaritza Nagusiaren barruan sortzen diren proiektuak eta aurreproiektuak idaztea zen.

Egindako lanen bidez, saneamenduko, estolderiako eta uren arazketako obrak definitu ziren, Manzanares ibaiaren inguruko jarduketak barne:

 • Uren arazketako tratamenduarekin lotutako instalazioak eraikitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko proiektuak.
 • Estolderia-sareak eta lotutako saneamendu-instalazioak eraikitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko proiektuak.
 • Manzanares ibaiari lotutako ingurumen- edo aisialdi-baldintzak egokitzeko eta hobetzeko proiektuak.

LKS KREANek idatzitako proiektuen artean, hauek nabarmentzen dira:

PROIEKTUA

DESKRIBAPENA

ZENBATEKOA, EGIKARITZE MATERIALAREN AURREKONTUA (€)

EGIKARITZE EPEA

Manzanares ibaiko bideak eta ezpondak egokitzea

1.530 m-ko bidegorria, 1.530 m-ko oinezkoentzako bidea, 65 m-ko harri-lubeta horma

631.353,27

4 hilabete

Butarqueko araztegiko primarioko kutxatilen eremuko lurrak finkatzea

Gauzatu beharreko mikropilote kopurua: 220 ale
Mikropiloteen diametroa: 225 mm
Zimendu-lauzen azalera: 907m²
M biltzaileak HA DN 1000 mm: 167,60 m
M biltzaileak HA DN 1800 mm: 141,15 m
Erregistro-kutxatilen kopurua: 4 ale
Harri-lubeta hormaren luzera: 190 m

2.083.441,59

8 hilabete

Biltzailea Eduardo Barreiros kalean

1.400 m-ko biltzailea:

 • M biltzailea PVC DN 400 mm: 388 m
 • M biltzailea PVC DN 630 mm: 25 m
 • M biltzailea PVC DN 1000 mm: 110 m
 • 1.019 m-ko galeria bisitagarria. Sekzioa: 1,80 (h) x 1,00 (a) m, meatzean eskuz induskatuta, 4 eta 9 m arteko sakoneran

1.598.820,84

12 hilabete

Vicálvaro A. biltzailea

3.600 m-ko biltzailea:

 • M biltzailea HA DN 1000 mm: 50 m
 • M biltzailea HA DN 1200 mm: 222 m
 • M biltzailea HA DN 1400 mm mm: 196 m
 • M biltzailea HA DN 1600 mm: 494 m
 • M biltzailea HA DN 2000 mm: 13 m
 • M biltzailea HA DN 2500 mm: 378 m
 • M biltzailea HA DN 3000 mm: 627 m
 • M marko aurrefabrikatua HA 3x3 m: 1.397 m
 • M marko aurrefabrikatua HA 4,5x2 m: 50 m
 • M tinkatzea Madrilgo Metroko 9. linearen azpian, 2DN 2500 mm: 90 m

19.018.552,81

18 hilabete

López de Hoyosgo biltzaile tolestua

340 m-ko galeria bisitagarria, 1,80 (h) x 1,40 (a) m sekziokoa, meategian eskuz induskatuta, 6 eta 10 m arteko sakoneran

564.572,30

9 hilabete

 

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak