PROIEKTUA
Izarra Plaza bizitegi-gunekoa
KOKAPENA
Lizarra, Nafarroa

KREANek Lizarrako APA-5 arearen hirigintza-berrikuspena egin du, Hiri Antolamenduko Plan Berezi baten, Birpartzelazio Proiektuaren eta area publikoen Urbanizazio Proiektuaren bidez. Gainera, Unitatearen Aurreproiektua idatzi du. Aurreproiektu hori hiru bizitegi-eraikinetan gauzatzen da, guztira 159 etxebizitzarekin eta horiei dagozkien garaje eta trastelekuekin.

40 etxebizitzako lehen fasean, KREANek proiektu osoak idatzi ditu eta obra zuzenduko du. Bigarren faseko proiektuak idazten ere ari dira. 63 etxebizitza izango ditu, BIM metodologiarekin. Bi faseak ABAIGAR PROMOZIOA ETA ERAIKUNTZAK sustatu eta eraikitakoak.

Bizitegi-erabilerako hiru eraikinek (E2, E3 eta E4) 6 bizitegi-solairu gehi teilatupea izango dituzte, 12 ataritan banatuta. Guztiek kaletik sartzeko eta garaje/trastelekuen beheko mailekin komunikatzeko aukera izango dute. Erdiko plaza baten inguruan, U formarekin antolatuta, garaje eta trastelekuen sestrapeko bi mailak eta E2 eraikinean aurreikusitako erabilera komunitarioko lokal bat partekatzen dituzte. Plazaren alboetan dauden bi eraikinek (E2 eta E4) kalea eta goiko plaza berria lotzeko kota-aldea konpontzen dute, profil mailakatu batekin; hirugarren eraikina (E3), berriz, hortik agertzen da.  Eraikin guztiek estalki lauak dituzte, teilatu mailakatuen aprobetxamendua ahalbidetzeko, teilatu horiek azpian dauden etxebizitzekin lotuta baitaude (E2 eta E4 eraikinak). 5. solairuko etxebizitzen eta teilatu-hegalen arteko lotura hori barneko eskaileren bidez egingo da. Eraikin guztietarako tratamendu bateratua proposatzen da.

Lizarrako A.P.A. 5 RENOLIT-eko (Estella-Lizarra) 12. H.J.P.B.ko EUren arabera garatutako proposamenak, hiru eraikinek osatutako eraikuntza multzorako antolamendu berria definitzen duenak, oinarrizko hainbat kontzeptu hartu ditu kontuan, hala nola industria-jarduerarekin degradatutako ingurune bat integratzea, etxebizitza sustatzeko eta lurzoru publikoak berreskuratzeko udal planak gidatutako berroneratze-prozesu baten parte izan dena.  Kontuan hartu den beste alderdi bat antolamenduarena izan da, industria zaharraren aztarnaren topografia malkartsuari egokitutako proposamena izanik. Bertan, bizitegi-moduluak anfiteatro naturalera egokitu dira, erdiko espazioaz baliatzeko bokazio argiarekin, proposamenaren irizpide zuzentzaile gisa, eta espazio hori Iruñea etorbideari eta Ega inguruneari irekitzearekin batera, erabilera publikoan sartzeko, ingurunearen hiri-kalitatea hobetzen lagunduko duen prestigiozko espazio gisa.  Bizitegi-izaerari dagokionez, bizilagunen ongizatea sustatzen du kalitatezko ingurune batean, komunitatearekin partekatutako erabilera duen ingurunean batez ere, hurbileko zerbitzuez, hornidurarako, aisialdirako eta jolas-jardueretarako eta aparkalekurako hornituta, diseinu berritzaile eta funtzionalarekin eta eraginkortasun energetiko handienarekin. Eta, azkenik, bizitegi-moduluaren edo -unitatearen kontzeptua: bi fatxadatako etxebizitza iragazleak edo aireztatuak, nagusiki erdiko espaziora bideratuak, eta terraza osoak galerian, egonaldiari eta etxebizitzako sukaldeari lotutako gela gehigarri gisa, eta kasu batzuetan gela nagusiari lotuak.  Etxebizitzek 2, 3 eta 4 logela izango dituzte, errealitate sozial ekonomiko eta demografikotik hurbilen dagoen proportzioan, eta Lizarrako eta eskualdeko familia gazteen eskaera berriari erantzungo diote.

Izarra Plazaren eta bere etxebizitza bakoitzaren diseinu orokorra ingurumenaren gaineko eragina minimizatzeko pentsatuta dago. Eraikuntzaren efizientzia-mailak eta aurreikusitako errendimendu handiko sistemek aukera ematen dute CO2 isuriak eta baliabide naturalen (ura) eta energetikoen (elektrizitatea) kontsumoa murrizteko, A kalifikazio bikoitza duten bizitegi-eraikinetarako ezarritako parametroen barruan.

 

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak