Espazio jasangarriak, inklusiboak eta erresilienteak.

Hiriak eta hiri-inguruneak pertsonek egiten dituzte. Bizia eta dinamismoa ematen diete. KREANek espazio bizidun horien parte izan nahi du, hiriak berrasmatuz pertsonentzat lurralde inklusibo, seguru, jasangarri, eraginkor eta oinarrizkoak bihurtzeko.

Pertsonalki eta profesionalki genero-berdintasunetik, adinetik, gizarte-klasetik, etnia-jatorria-kulturatik edo dibertsitate funtzionaletik garatzeko ingurune inklusiboak. Inguruan dugun ingurune naturalarekiko proiektu arduratsuak. Hondakinik gabeko lekuak, ingurunera hondakin garbiak itzultzen dituztenak.

Gure ustea da pertsonek eskubide unibertsala dutela edateko ura eskuratzeko eta ingurumenerako jasangarriak diren eta tratatutako ura ingurumenera itzultzen duten inguruneetan bizitzeko.

Hori guztia Lurralde Plangintza, Hiri Garapena, Due Dilligence, Master Plana, Aurreproiektuak, Trazadura Proiektuak, Egikaritze Proiektuak, Laguntza Teknikoa eta Obra Zuzendaritzak barne hartzen dituen aukera baten pean.

Hiri Plangintza eta Diseinua

Hiri Plangintza eta Diseinua

 • Masterplana
 • Hirigintza-plangintza
 • Hiri-berroneratzea eta -berrikuntza
 • Hiri-diseinua eta paisaia
 • Aukeren eta bideragarritasunaren azterketak
 • Masterplan sektorialak
 • Lurralde- eta sektore-plangintza
 • Lurreko Due Diligence
Klima-aldaketa

Klima-aldaketa

 • Deskarbonizazio-planak
 • Klimari eta energiari buruzko udal-planak
 • Berotegi-efektuko gasen inbentarioa eta karbono-aztarnaren azterketa
 • Klima-aldaketaren ondoriozko kalteberatasunaren eta arriskuen azterketa
 • Klima-aldaketara egokitzeko udal-planak
 • Klima-aldaketaren ondoriozko arriskuak kudeatzeko planak
Ura

Ura

 • Uren Tratamendua eta Arazketa
 • Uraren Garraioa eta Banaketa: hornidura, saneamendua, euri-urak eta ureztatzea
 • Ibai-inguruneen azterketa integratua: hidrologia, uholde-arriskua, klima-aldaketa, babes-neurriak eta ekoberriztapena
 • Presak eta zentral hidroelektrikoak
Garraioa

Garraioa

 • Bizikletagarritasuna eta hiri-mugikortasun jasangarria (BRTak, Tranbiak)
 • Garraio linealeko azpiegiturak: Trenbideak, Tunelak, zubiak eta egiturak
City and region

Ziurtagiriak

Ziurtagiriak

Ziurtagiriak

Ziurtagiriak

LEED, BREEAM eta WELL ziurtagiriak ditugu

KREAN enpresa liderra da produktuen ingurumen-ziurtapenean, eta BREEAM, LEED edo WELL ziurtagiria lortu du, nazioko eta nazioarteko 100 proiektu baino gehiagotan.

BREEAMek eta LEEDek beren ingurumen-inpaktua murrizteko ahalegina egiten duten eraikinak aintzatesten eta saritzen dituzte, garapen jasangarriago batekin eta klima-aldaketa egokitzeko eta arintzeko politikekin bat etorriz. Gainera, erabiltzaileen osasuna eta erosotasuna hobetzea dute helburu. WELLek azken alderdi horretan jartzen du arreta, pertsonen osasuna eta ongizatea hiru ikuspegitatik hobetzeko: ongizate fisikoa, psikologikoa eta emozionala.

Sektoreak hiru ziurtagiri horiek balioesten ditu, dituzten abantaila nabariengatik: eraikina bizi, lan egin edo erabiltzen duenarentzat osasun eta erosotasun handiagoa; eraiki, jardun edo mantentzen duenarentzat errentagarritasun handiagoa; eta ingurumenean duen eraginaren murrizketa nabarmena.

KALITATE ziurtagiria daukagu

KREAN S Coop-ren Kudeaketa Sistema Integratuak, zerbitzu-dibisiotik jarduten duenak, UNE 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE-EN-ISO 45001 eta UNE-EN-ISO 14006 arauek eskatzen dituzten baldintza guztiak aplikatzen dizkie honako jarduera hauei:

ISO 9001: kalitatearen kudeaketa eraikuntza, urbanizazio eta obra zibileko proiektuen diseinuan eta garapenean. Obra-zuzendaritza, obraren exekuzioaren zuzendaritza eta proiektuaren eta obraren kudeaketa integratua.

ISO 14001: ingurumen-kudeaketa eraikuntza, urbanizazio eta obra zibileko proiektuen diseinuan eta garapenean.

ISO 45001: segurtasuna eta osasuna eraikuntza, urbanizazio eta obra zibileko proiektuak diseinatu eta garatzeko lanean.

ISO 14006: produktuaren bizi-zikloaren (ekodiseinua) diseinuaren kudeaketa, bizitegi-eraikuntzako eta arkitekturako proiektuen garapenean.

Ezagutu gehiago KREANen kalitateari buruz.

City and region

Sistema integratuak

Sistema integratuak

BIM

KREANen BIMen lan egitea oraina eta etorkizuna da. Proiektuaren benetako eredua lantzen dugu. Eredu bakar batean biltzen dira datuak: eraikinak, prozesuak, ekipoak, instalazioak... Eragile guztiek eredu beraren gainean lan egiten dute. Eredu horrek proiektuaren historia jasotzen du diseinuan, obran, harreran eta balio-bizitzan zehar.

IPD

Integrated Project Delivery prozesuan inplikatutako eragile guztiak horren parte direlaren ulermena da, eta diseinuaren hasieratik sartzen dira, ateratzen den produktua multzoaren gaitasunen ekarpenaren emaitza izan dadin. KREANek hasiera-hasieratik integratzen ditu proiektua behar bezala burutzeko ezinbestekotzat jotzen dituen enpresak.

Azucena Marquínez

Azucena Marquínez

Hiri eta Lurralde Zuzendaria

amarquinez@krean.com

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

PGOU Bilbao

Bilbo, etorkizunera begira

KREANek garatzen lagundu duen Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapenak datozen hamarkadetako hirigintza-plangintzaren oinarrizko irizpideak ezartzen ditu. Hiri Ereduak 4 helburu orokor ditu: gaitasun lehiakorra eta berritzailea, hiria berroneratzeko etengabeko prozesua, ingurumenaren aldetik jasangarria den eraldaketa eta kohesio soziala hiri inklusibo gisa.

+
Parques Tecnológicos de Euskadi

Teknologia-Parke jasangarriak

KREANek Euskadiko Parke Teknologikoen Sarerako Jasangarritasun Plana idatzi du.

+
Canal Isabel II

Canal de Isabel II

KREANek laguntza teknikoko zerbitzuak ematen ditu Canal de Isabel II-k kudeatzen dituen sareetan Premiazko eta Kontserbazioko Obrak idatzi, gainbegiratu eta kontrolatzeko.

+
Bus Eléctrico Inteligente VITORIA-GASTEIZ

BEI Gasteiz. Jasangarria eta Adimenduna

KREANek Bus Elektriko Iraunkorraren Sistemaren urbanizazio-proiektuak eta geltokiak garatu ditu Gasteizen.

+