HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA

BILBAO

 

Bilbok 350.000 biztanle inguru ditu eta Euskadiko hiri garrantzitsuena da eta Espainiako hamargarrena. 

HAPOren Aurrerapenak hurrengo hamarkadetako hirigintza-plangintzaren oinarrizko irizpideak ezartzen ditu. Hiri Ereduak lau helburu orokor ditu: gaitasun lehiakorra eta berritzailea, hiria berroneratzeko etengabeko prozesua, eraldatze jasangarria ingurumenaren aldetik eta kohesio soziala hiri inklusibo gisa. 

Hurrengo arloetako jarduerak planteatzen dira: ingurune fisikoa eta naturala; mugikortasuna, garraioa eta komunikazioak; jarduera ekonomikoak; bizitegi-eremua; espazio libreak eta berdeguneak; ekipamenduak; kultura-ondarearen babesa; klima-aldaketa eta genero-ikuspegia. 

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA - BILBAO

pgou_bilbao_12

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA - BILBAO

pgou_bilbao_15

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA - BILBAO

pgou_bilbao_34

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA - BILBAO

pgou_bilbao_16

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA - BILBAO

pgou_bilbao_56

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA - BILBAO

pgou_bilbao_14