PROIEKTUA
Bilboko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean aurrerapena
KOKAPENA
Bilbo

350.000 biztanle inguru dituelarik, Bilbo da Euskal Autonomia Erkidegoko hiririk garrantzitsuena eta Espainiako hamargarrena.

HAPOren Aurrerapenak hurrengo hamarkadetako hirigintza-plangintzaren oinarrizko irizpideak ezartzen ditu. Hiri Ereduak 4 helburu orokor ditu: gaitasun lehiakorra eta berritzailea, hiria berroneratzeko etengabeko prozesua, ingurumenaren aldetik jasangarria den eraldaketa eta kohesio soziala hiri inklusibo gisa.

Honako arlo hauetako jarduerak proposatzen dira: ingurune fisikoa eta naturala; mugikortasuna, garraioa eta komunikazioak; jarduera ekonomikoak; bizitegi-eremua; espazio libreak eta berdeguneak; ekipamenduak; kultura-ondarearen babesa; klima-aldaketa eta genero-ikuspegia.

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak