PROIEKTUA
ISABEL II UBIDEA hornitzeko eta saneatzeko sareak
KOKAPENA
Madril

Proiektua:

Canal de Isabel II.-k kudeatutako sareetan urgentziazko eta kontserbazioko obrak idatzi, gainbegiratu eta kontrolatzeko laguntza teknikoko zerbitzuak.

Laburpena:

Isabel II.aren Kanalerako (Madrilgo Erkidegoan uraren ziklo integral osoa kudeatzen duen enpresa publikoa), azpiegitura hidraulikoak kontserbatzeko proiektuak eta obrak idatzi eta ikuskatzeko, eta horien mantentze-lanak eta ustiapena kontrolatzeko zerbitzu-kontratua.

Saneamendu-sareen 40 km baino gehiagoko proiektuak eta obrak garatu dira, baita hornidura-hodien 91 km ingurukoak ere. Proiektu eta obra horien barruan sartzen dira, besteak beste, zangen berritzeak, meatze-lanen bidezko galeriak, zanga ireki gabeko teknologia (mikrotunelatzeko makina, manga, bursting, etab.) eta sareen osagarri diren instalazioen proiektuak: hondakin-urak ponpatzeko estazioak, gainezkabideak, uhateak, hondar-kentzaileak, ekaitz-tangak, gordailuetako jarduketak, edateko uraren jasogailuak eta instalazio horietako batzuetan plaka fotovoltaikoak instalatzea. Horrelako proiektuetan BIM metodologia erabili da horiek hobeto ikusteko.

Uraren kudeaketarekin lotutako txosten tekniko ugari ere egin dira: gainezkabideetako gastu-kurbak, presio-sistemetako aldi baterako hidraulikoen analisiak, metagailu hidroneumatikoen dimentsionamendua, kolektoreetarako ur garbiaren ekarpenaren azterketak, eta azterlan hidrologiko-hidraulikoak (1D eta 2D modelizazioak).

Lan adierazgarri batzuen erakusgarri:

- Material desberdinetako saneamendu-hodiak (gresa, PRFV, PVC, HA) eta > 800 mm-ko diametro handiko hodiak zanga bidez berritzea, eta hondakin-urak motobombekin desbideratzea egikaritu bitartean.

- Zangarik gabeko teknologiaren bidez berritzea (manga), oboidezko sekzioarekin eta 1000/1.500 mm-ko diametro baliokidearekin.

- Kolektoreak instalatzeko eta hondakin-urak, euri-urak eta hornidura bultzatzeko tinkatzea A-5aren azpian, Alcorconen.

- 349 kWpeko eguzki-instalazio fotovoltaikoa Soto II biltegiaren estalkian, Soto del Realen (Madril).

- Puerto Realeko hego-ekialdeko HUPE eraikuntza-proiektua.

- Valquigoso urbanizazioko banaketa-sarea berritzeko proiektua, 8 km-tik gorako hornidura-sarearekin, eta, tartean, tinkatze bat eta errekaren bi gurutze.

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak