PROIEKTUA
Conde de Casal garraio-aldageltokirako diseinua amaitu du Madrilen
KOKAPENA
Madril

KREANek, Madrilgo Erkidegoko Garraio, Mugikortasun eta Azpiegitura Saileko Madrilgo Garraioen Eskualde Partzuergoak (CRTM) sustatutako lehiaketa irekia irabazi ondoren, 2021eko uztailetik 2022ko irailera, eraikuntza-aurreproiektua, oinarrizko proiektuak eta exekuzio-proiektuak garatu ditu, biak ere BIM metodologiarekin garatuak, bai eta ustiapen-zerbitzuaren emakida-kontratuaren lizitaziorako lotutako dokumentazioa ere. Bertan, bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterketa, eskariaren azterketa, ustiapen-eredua, emakidaren baldintza tekniko eta administratiboen agiriak eta proiektuan sartu gabeko exekuzio-proiektuaren eranskinak garatu ditu.

Garraio azpiegitura hori Garraioen Eskualde Partzuergoak planifikatu zuen 2004-2007 Aldageltokien Planean, eta Madrilgo metroaren 6. eta 11. lineen arteko konexio intermodala, Valentziako A3 errepidearen korridoretik Madrilera sartzen diren hiriarteko lineak eta Conde de Casalen goiburua duten EMTren lineak ebazten ditu. Proiektuak eragin handia du hiri-zerbitzuetan, bai eta Madrilerako sarbideko trafikoan ere, arteria nagusietako batetik, Valentziako errepidetik, alegia. Aldageltoki horrek 7.547 m²-ko azalera eraikia eta 27.718.654, 31 €-ko aurrekontu zenbatetsia ditu gauzatze materialean. 13 dartsena ditu hiriarteko 12 lineei zerbitzua emateko, eta 3 EMT, egunean 63.500 bidaiariko eskari estimatuarekin 2036rako.

Jarduketaren helburu nagusiak honako hauek dira: bidaiariak garraio publikoko sarean duen esperientzia hobetzea ibilbide- eta truke-denborak murrizteari dagokionez, ibilbide- eta itxaron-espazioen segurtasuna eta erosotasuna, irisgarritasuna eta inklusioa, diseinuaren iraunkortasuna eta hiri-espazioarekiko integrazioa, Estrella eta Adelfas auzoak lotuz, arrakala azpiko pasabidetik urrunduz eta elkargune bat sortuz.

Ingurumenaren ikuspegitik, autobusek egiten duten zarata murrizten da, etxebizitzetatik aldenduz eta eraikinaren estalki berdearen azpian pilatuz. Autokontsumoa lehenesten da energia fotovoltaikoa eta geotermia erabiliz. Proiektua arkitektura jasangarriaren adibide bat da, diseinu-fasean BREEAM ingurumen-ziurtagiria lortu baitu salbuespenezko kategorian.

Aldageltokia hiru mailatan garatzen da, lorategiaren eta plaka fotovoltaikoen estalkiaz gain. Bidaiarien uhartera sartzeko solairu bat du, eta handik treneratzeko 11 dartsenetara eta jaisteko 2 dartsenetara iristen da. Informazio guneak, komunak eta kafetegia duten itxaroteko guneak, sotoko solairu bat metro-geltokiarekin konektatzeko, gela teknikoak A3 errepidearen azpiko pasabidearen bi aldeetan eta 750 bizikleta aparkatzeko aparkalekua, eta bigarren solairu bat bulego eta instalazio-bulegoekin eta bidaiariaren zerbitzu osagarriekin, hala nola kafetegia edo coworking-bulegoetarako espazioa ditu.

Proiektuaren erronka nagusien artean, egitura nabarmentzen da; izan ere, aldageltokia, batetik, metroaren 11. lineako geltoki berriaren gainean eta, bestetik azpiko pasabidearen gainean oinarritzean, tarteko euskarriak eragozten zituen. Hori dela eta, hormigoizko piletan eta, aldi berean, hormigoi armatuzko piloteei eusteko hormetan bermatutako 36 metroko argidun zur ijeztuzko arkuen bidez ebatzi da. Beste erronka garrantzitsu bat instalazioen eraginkortasuna izan da, energia fotovoltaikoa erabiliz kontsumo ia nuluko eraikin bat lortzeko, geotermia, Metrokin bero-trukea, euri-ura berrerabiltzea, kudeaketa-sistema zentralizatua, inguratzaile eraginkortasunez isolatua eta espazio-banaketa egokia, behar bezala orientatua eta bahetua.

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak