PROIEKTUA
Arabako Lurralde Historikoko bizikleta bideen eta ibilbide berdeen Lurralde Plan Sektoriala
KOKAPENA
Gasteiz

Arabako Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen LPS Arabako Foru Aldundiko Lurralde Antolamendu eta Hirigintza Zerbitzuak sustatutako lurralde-antolamenduko dokumentua da, KREANen laguntza teknikoarekin. Bertan, Arabako lurralde osoa egituratzen duten bizikleta-bideen eta ibilbide berdeen sare bikoitza planifikatzen da.

Bizikleta-bideen eta ibilbide berdeen sare dualak hainbat helburu ditu: landa-ingurunea hiri-eremuekin lotzea, lurralde-orekaren mesedetan; mugikortasun iraunkorra eta naturarekin harremanetan dauden jarduera eko-olgariak sustatzea: eguneroko mugikortasuna eta mugikortasun ludikoa; lurralde-sare jarraitua eratzea, bide berriak sortuz eta/edo kultura- eta paisaia-aberastasuneko bide bereziak lehengoratuz; Arabako Natura, Historia eta Kultura Ondareari balioa ematea; eta Arabako Lurralde Historikoa mugakide diren beste lurralde batzuekin lotzea, probintzien arteko eta nazioarteko ibilbideei jarraitutasuna emanez.

Horretarako, eguneroko eta derrigorrezko mugikortasuna konponduko duten 11 bizikleta-bide eta 50 ibilbide berde garatzea planifikatzen da. Ibilbide horiek, eguneroko mugikortasunari erantzuteaz gain, aisialdiko, turismoko eta natura-ingurunerako sarbideko mugikortasunarekin lotzen dira.

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak