CATEGORÍA
Logística Ver todos Ciudad y territorio Smartcities Ver todos Industria Planeamiento
EL PROYECTO
ARCO NORTE PLATAFORMA LOGISTIKOA
LOCALIZACIÓN
JILOTEPEC (MEXIKO)
EL PROYECTO

Puerto de Liverpool Mexikoko enpresa bat da, bere negozio nagusia Liverpool eta Frantziako Fabrikak sailetako dendetan lan egitea da. Denda horien hornikuntza Liverpoolek Mexiko osoan duen banaketa-sare zabal baten mende dago.  

Liverpoolen hazkunde eta hedapen prozesuaren barruan, konpainiak plataforma logistiko berri bat garatu nahi du Jilotepecen (Mexikoko Estatua). Plataforma ezartzeko beharrezkoa da hirigintza-garapeneko plan nagusi bat garatzea, LKS KREANen ardurapean. Plan horretan, pixkanaka, egungo eta etorkizuneko eragiketa logistikoak ingurune eko-jasangarri batean instalatuko dira, jardunbide operatibo eta urbanistiko onenak aplikatuz. Onibarra pixkanaka garatuko da, eragiketa logistikoak eta etorkizunekoak barne hartuz, Liverpooleko hedapen- eta hazkunde-planean aurreikusitako hornidura- eta fluxu-prozesuak bermatuz. 

Administrazio publikoak plataforma logistikoa lurzoru horretan ezartzea onartu ondoren, LKS KREAN erakundeak Azpiegitura Planaren Masterra garatu du eta faseka garatuko da. Garapenaren lehen fasea, “Soft Line” lehen bi nabe logistikoak eraikitzea aurreikusten da, eta lehenengoa “Big Ticket”erako, guztira 370.990m2 eraikita, eta dagokion urbanizazioa, Azpiegitura Planaren Masterrean aurreikusia.  

  • Lurzati osoaren zabalera: 1.768.572 m² 
  • Urbanizazioko azalera: 1.056.517 m² 
  • Eraikitako azalera logistikoa: 1.083.018 m² 
  • Eraikitako azalera, Bestelakoak: 39.848 m² 

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS