04/05/2023

Zumarragako Arcelor eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren hasierako onarpena

Dagokion lizitazio-prozesuaren ondoren, Sprilur, Eusko Jaurlaritzako Lurzorua Kudeatzeko Sozietate Publikoak laguntza teknikoa esleitu dio KREANi Gipuzkoako Zumarragako udalerriko Arcelor Mittalen instalazio siderurgiko zaharren eremuko Z.5.1 lurzatiaren Plan Berezia, Urbanizazio Proiektua eta Hirigintza Dokumentazio Osagarria idazteko.

Plan Bereziaren hasierako onarpena Alkatetzaren martxoaren 30eko 264/2023 Dekretuaren bidez egin zen, 2023ko apirilaren 4ko 65. GAOn eta apirilaren 14ko BERRIA eta EL DIARIO VASCO egunkarietan argitaratutako iragarkiarekin.

Sprilur Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren mendekoa da, eta 2021ean Zumarragako Arcelor Mittal enpresaren lurrak erosi zituen, enpresa berroneratzeko eta ordezko industria-jarduera berriak sortzeko, enplegu berria sortzeko. Proiektu hori, besteak beste, Aparteko Inbertsioen Plan Estrategiko batean txertatzen da. Plan hori SPRILUR egiten ari da, Euskal Autonomia Erkidegoan datozen urteetan industria-guneak eta erabiltzen ez diren enpresa-eremuak birgaitzeari eta berroneratzeari lehentasuna emateko.

Horretarako, Hiri Antolamenduko Plan Berezi bat idatzi da, funtsezko hiru helbururi erantzuten diena:

  • Z5.1 Aceria1 eremua berrantolatzea, egungo instalazioak birsortuz, industria-erabilerari eutsiz eta ekonomia bultzatzeko jarduera berrien kokapena erraztuz
  • Sarbide berri bat jartzea GI-2632 errepidetik, egungoa ordeztuko duena, industria-mugikortasuna eskala egokia duen puntu batera mugituz eta inguruko beste industrialde batzuetarako sarbidea konponduko duena
  • Urola ibaia hego-ekialdeko mugan estalgabetzea eta ibaiaren inguruan espazio publiko berriak sortzea.

 

Eremuaren irisgarritasuna hobetzeko eta Zumarragako hiri-bilbean integratzeko, urbanizazio-obra osagarriak egin behar dira Plan Bereziaren eremutik kanpo dauden lurzoruetan.

Kanpoko bi eremu osagarri zehazten dira: bat Urretxuko udalerrian eta bestea Zumarragako udalerrian. Obra horiek beharrezkoak dira Urola ibaia estalgabetzeko eta Arcelorren oruberako sarbide berria zehazteko. Izan ere, sarbide hori GI-2632 errepidearen ekialdean, Urretxun eta Legazpin dagoen Kaminpe industrialdean dagoen Zumarragako industrialderako ere bada.

Urbanizazio partekatua gauzatzea zaila denez, Hirigintza Lankidetzako Hitzarmena sinatu da tartean dauden hiru udalerrien artean, Plan Bereziaren eta lotutako proiektuen trazabilitatea eta hirigintza-izapidetzea errazteko.

Plan Bereziaren eremuaren azalera 99.851 m²-koa da.

Proposatutako antolamendu berriak sarbide-biribilgune berri bat egitea aurreikusten du eremuaren hegoaldeko muturrean. Urola ibaia 100 metro estalgabetzen da, eta haren inguruan 8.000m2 baino gehiagoko berdegune bat antolatzen da, ingurumenaren aldetik lehengoratuz eta ertzeko pasealeku bat sortuz. Gainera, aparkaleku publikoko eremu berri bat sortuko da, 68 plazatarako edukierarekin.

Jarduketa horiek gauzatzeko, eraikinaren zati bat eraitsi behar da. Gainerako eraikinak eraikigarritasun berarekin mantendu edo ordeztu ahal izango dira.

KREAN NEWS

KREAN NEWS

KREAN NEWS

LA NOGALERA 2025 proiektuak epe laburrean gauzatu beharreko hainbat ekintza biltzen ditu, klima-aldaketak areagotutako ibai-ara

KREANek exekuzio-proiektua idatzi du, eta obra zuzentzeaz eta kudeatzeaz arduratu da, baita SORALUCEk Bergarako (Gipuzkoa) Osintxu auzoko egoitza nagusian duen muntaketa-p

Sergio De Jaime KREANeko arkitektoak Go Green Materials proiektuaren emaitzak zabaltzeko eta kontrastatzeko jardunaldian parte hartu du, joan den apirilaren 30ean, Bilboko BUILD:INNen egoit

Compartir