PROIEKTUA
SAGUNTOKO PORTUrako Trenbideko Sarbidea
KOKAPENA
Valentzia

Sustatzailea:

Sustapen Ministerioa. Azpiegitura, Garraio eta Etxebizitzako Estatu Idazkaritza. Azpiegituren Idazkaritza Nagusia. Trenbide Sarearen Plangintza eta Ebaluazioko Zuzendaritza Nagusia.

Laburpena:

LKS KREAN, % 50eko ABEEan "Saguntoko Porturako Trenbide Sarbidea" proiektua idazteko aholkularitza eta laguntza teknikoko kontratuaren esleipenduna Prointec S.A. enpresarekin hasi zen gauzatzen 2007ko abenduaren 11n eta 2017ko urriaren 25ean amaitu zuen.

Trenbide adar berri baten alternatiba posibleak definitzea, Valentzia-Tarragona egungo linea (Mediterraneoko korridorea) Saguntoko portuko instalazioekin lotuko duena, Mediterraneoko korridorean aurreikusitako egungo eta etorkizuneko trafikoekin bateragarria izan dadin, zabalera iberikoan eta zabalera estandarrean.

Kontratuaren barruan alternatiben azterketa, informazio-azterlana (ingurumen-inpaktuaren azterketa barne), oinarrizko proiektua eta eraikuntza-proiektua garatu ziren. Garatutako jarduketen artean nabarmentzekoak dira:

  • Trenbide-adar berriaren plataforma eta zabalera mistoko trenbidea.
  • Linearen elektrifikazioa. Zutoinak eta katenaria muntatzea eta instalatzea.
  • Segurtasun- eta komunikazio-sistemak: ustiapen segurua ahalbidetuko duten beharrezko instalazio guztiak definitzen dira. 
  • Trenbidearen integrazioa. Ingurumen-arloko prebentzio- eta zuzenketa-neurriak jasotzeaz gain, eragindako bide eta zerbitzu guztiak berrezartzea aurreikusten da.

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak

Proiektuak