HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN

MENDOZA, ARGENTINA

 

Lan honen helburua lurralde- eta hiri-eredu jasangarri eta erresiliente bat garatzea da, Gran Mendozako lan-eremurako, Garapenerako Banku Interamerikarraren (BID) Hiri Sortuberri eta Iraunkorren Programaren barruan.  

Helburu hori oinarrizko hiru zutabetan oinarritzen da: Beroketa Antropogenikoaren Mitigazioa klima-aldaketarako mitigazio gisa definitzen dena, Klima-Aldaketara Egokitzea eta Eskualde eta Hiri Garapena. Horretarako, hiru osagaitara bideratzen da lana, gai horiek jorratzeko:  

  • 1. osagaia: berotegi-efektuko gasen isurketen inbentarioa (BEG).
  • 2. osagaia: hiriak klima-aldaketaren aurrean dituen arriskuen eta kalteberatasunaren azterketa.
  • 3. osagaia: hirirako hiri-hazkundeari buruzko azterlana. 
 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza00

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza01

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza02

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza03

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza04

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza05

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza06

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza07

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza08

 HIRI-GARAPENA ETA KLIMA-ALDAKETA METROPOLI-EREMUAN - MENDOZA, ARGENTINA

mendoza09