CATEGORÍA
Ver todos Ciudad y territorio Cambio climático
EL PROYECTO
2030 DEBAGOIENEKO HAZKUNDE JASANGARRIA ETA AZTARNA EKOLOGIKOA
LOCALIZACIÓN
DEBAGOIENA
EL PROYECTO

Debagoieneko Eskualdea eraldatzeko helburuarekin sortu da proiektua. Eraldaketa horren bitartez, herritarren elkarteek, enpresek eta administrazioak parte hartuz, beharrezko neurriak hartu ahal izango dira etorkizunean, 2030erako eskualdeko 7 sektore nagusiek (industria, merkataritza, eraikinak, administrazioa, ura, hiri-hondakin solidoak eta garraioa) sortutako isuriak eta energia-kontsumoa murrizteko.  

Horretarako, abiapuntu gisa, energia-kontsumoei eta CO2 isuriei buruzko datuak biltzea eta interpretatzea ezartzen da, eremuaren egungo egoera zehazteko, bai eta MS Excelen oinarritutako tresna bat sortzea ere, eskura dauden datu sozioekonomikoen proiekzioak kontuan hartuta, energia-kontsumoak eta isurketek etorkizunean izango duten hazkundea proiektatzeko, egungo hazkunde-agertokien eta hazkunde jasangarrien bitartez. 

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS